Folosim cookies pentru a va oferi o experienta personalizata. Click aici pentru mai multe informatii despre cookies si modul lor de folosire.

Contractul cu turistul

CONTRACT PRIVIND PACHETUL DE SERVICII DE CALATORIE Nr. ……………

 


1.Partile contractante:

1.1. Societatea PARADISE TOUR AGENCY SRL cu sediul in Onești, judetul Bacau, Bd. Republicii nr. 27, avand licenta de turism  nr. 328/2018, inregistrata  la Registrul  Comertului  Onești  sub numarul  J04/1299/2011,  CUI 29465411, avand conturi deschise la Raiffeisen Bank: RO26RZBR0000060014297143 (RON),  RO42RZBR0000060014297146 (EURO) si la Banca Transilvania:  RO49BTRLRONCRT0561314301 (RON), RO96BTRLEURCRT0561314301 (EURO), Telefon: 0728.719.527 / 0740.225.041 / 0234.322.966, fax: 0234.322.966 si e- mail: office@paradisetour.ro, reprezentanta de Anton Manuela,  in calitate de ADMINISTRATOR, in calitate de Agentie intermediară;

si

1.2 TURIST, identificat prin CI/BI …….., emis la data                        , de catre                        , CNP

………, domiciliat/a in orasul ……. cu adresa ………………., telefon …………….., adresa de e-mail ……………………………….

 

in calitate de Calatori.

 

 1. Obiectul contractului

2.1. Obiectul contractului il reprezinta:

2.1.1. Vanzarea de catre PARADISE TOUR AGENCY SRL a pachetelor de servicii de calatorie inscrise in voucher, bilet de odihna, tratament, bilet de excursie, orice alt inscris anexat prezentului Contract si eliberarea documentelor de plata si calatorie. Pentru aceste activitati, PARADISE TOUR AGENCY SRL actioneaza in calitate de Agentie de Turisim intermediară, in intelesul normelor legale in vigoare.

2.1.2. Pentru intermedierea de catre PARADISE TOUR AGENCY SRL a pachetelor de servicii de calatorie constituite de alte Agentii de Turism Organizatoare, inscrise in voucher, bilet de odihna, tratament, bilet de excursie, orice alt inscris anexat prezentului Contract si eliberarea documentelor de plata si calatorie, Agenția actioneaza in calitate de Agentie de Turism Intermediara, urmand sa actioneze si sa raspunda in aceasta calitate in conformitate cu prevederile legale in vigoare.

2.1.3. PARADISE TOUR AGENCY SRL acționează in calitate de Agentie de turism Intermediara, conform prevederilor legale in vigoare si contractelor incheiate cu alte Agentii de turism Organizatoare, pentru pachetele de servicii de calatorie constituite de catre Agentia Organizatoare, inscrise in voucher, bilet de odihna, tratament, bilet de excursie. In aceasta situatie, AGENTIA are calitatea de Intermediar, conform prevederilor legale in vigoare. Pentru aceste tipuri de pachete, Organizatorul ofera garantii privind rambursarea tuturor platilor efectuate de catre sau pe seama calatorilor, in caz de insolventa. La achizitionarea acestui tip de servicii, AGENTIA va informa corespunzator calatorul despre aceste garantii, in cadrul Informatiilor precontractuale.

 

2.1.4. Pachetul de servicii furnizat va avea urmatoarele caracteristici:_____________

 

Agentie organizatoare : ______________


 1. Incheierea contractului

3.1. Contractul se considera incheiat in urmatorele situatii:

3.1.1. In momentul semnarii lui de catre calator sau prin acceptarea conditiilor contractuale, inclusiv in cazul celor achizitionate la distanta prin telefon sau mijloace electronice.

3.1.2. In momentul in care Calatorul primeste confirmarea scrisa a rezervarii de la Agentie. Este responsabilitatea agentiei de turism de a informa Calatorul prin orice mijloace convenite in scris cu acesta (telefon, e-mail, fax etc.) daca rezervarea pe care a solicitat-o s-a confirmat. Pentru procesarea unei rezervari de servicii, Agentia poate solicita un avans de pana la 90% din pretul pachetului sau plata integrala a contravalorii pachetului, in functie de data la care Calatorul solicita serviciile.

3.1.3. In momentul achitarii avansului, conform facturii care face referire la acest contract.

3.2. In cazul in care prezentul contract este pus integral la dispozitia calatorului sub forma de catalog, pliant, alte inscrisuri, site-ul agentiei sau alte mijloace de comunicare electronica (e-mail, fax, etc), obligatia de informare a calatorului este considerata indeplinita prin inscrierea acestei informatii in oricare dintre documentele de calatorie sau documentele fiscale furnizate de Agentie, nefiind necesara incheierea in forma scrisa a contractului de comercializare a pachetelor de servicii de calatorie, respectiv daca contractul prezentat calatorului in modalitatile prevazute mai sus, contine informatiile prevazute la art. 7 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 2/2018 republicata privind activitatea de comercializare a pachetelor de servicii de calatorie.

3.3. Contractul inceteaza de drept odata cu finalizarea prestarii efective a pachetului de servicii de calatorie inscris in documentele de calatorie.

 

 1. Pretul contractului si modalitati de plata

4.1. Pretul contractului este de …… si se compune din costul serviciilor turistice efective, comisionul Agentiei si, daca este cazul, TVA. Daca pretul nu este specificat in prezentul contract, atunci acesta este specificat in bonul de comanda (daca exista), alte documente de calatorie, cataloage, pliante, alte inscrisuri puse la dispozitie calatorului, site-ul Agentiei, alte mijloace de comunicare electronica si/sau pe factura.

 

4.2. Modalitati de plata:

4.2.1. La incheierea contractului se percepe un avans între 50% și 80% din prețul contractului sau după caz plata integrală a contravalorii pachetului de servicii turistice.

4.2.2. În cazul in care la incheierea contractului s-a perceput un avans, plata finala se va face astfel:

 1. a) pentru serviciile turistice care necesită confirmare din partea prestatorilor, conform termenelor de plată comunicate de agentie în scris prin bonul de comandă, oferta atasata contractului sau alte mijloace de comunicare.
  b) pentru serviciile turistice care nu necesită confirmare din partea  prestatorilor, după cum urmează:
 • termene de plata oferta STANDARD
  30% din pretul pachetului turistic la inscriere;
  ·         60% din pretul pachetului turistic cu minim 30 zile inaintea plecarii;
  ·         10%  din pretul pachetului turistic cu minim 15 zile inaintea plecarii.
 • termene de plata oferta  EARLY BOOKING – 50% avans la inscriere iar diferenta cu 21 zile inainte de plecare.

In cazul rezervarilor de tip „early booking”, „programe seniori” sau „oferte speciale”, penalizarea pentru anulare, modificare de sejur este de 100% din valoarea pachetului. In cazul unor modificari de nume, numar de persoane, tariful rezervarii va fi recalculat la suma intreaga, fără Early booking.

Conditiile de plata de mai sus (oferta standard si oferta early booking) se aplica in toate cazurile, cu exceptia celor in care programul valorificat / confirmat are propriile reguli de achitare (vezi conditiile ofertei sau ale programului turistic.). Depasirea termenului de plata determina aplicarea unei penalitati de 0,3% pentru fiecare zi de intarziere, procent aplicat la suma scadenta si neachitata.


4.2.3. Plata serviciilor turistice externe aferente contractului se efectueaza într-o singură monedă. Daca factura emisa de Agentie este exprimata in valuta (eur, usd), aceasta se va achita in aceeasi moneda. In cazul in care, la cererea călătorului factura emisa de catre Agentie va fi exprimata in lei, aceasta se va intocmi la cursul BNR din ziua emiterii facturii, la care se adauga un comision de risc valutar de 2 %.


4.2.4. Plata ce se efecuteaza prin virament bancar si/sau depune in conturile bancare ale Agentiei, se va face in unul din urmatoarele conturi bancare, deschise pe numele Agentiei, PARADISE TOUR AGENCY SRL in moneda mentionata pe factura proforma/fiscala primita din partea reprezentantului societatii:

 

Raiffeisen Bank

- pentru plati in LEI: RO26RZBR0000060014297143

- pentru plati in EUR: RO42RZBR0000060014297146

 

Banca Transilvania

- pentru plati in LEI: RO49BTRLRONCRT0561314301

- pentru plati in EUR: RO96BTRLEURCRT0561314301

 

4.2.5. Conform OUG nr. 8/2009, in cazul renuntarii definitive la pachetul de servicii de calatorie de catre calator, agentia de turism nu poate restitui calatorului voucherele de vacanta sau contravaloarea acestora in bani. Voucherele de vacanta pot fi restituite calatorului de catre agentia de turism, in cazul renuntarii definitive la pachetul de servicii de calatorie, doar daca acestea nu au fost expediate emitentului de vouchere de vacanta conform procedurii legale stabilite prin HG nr. 215/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice privind acordarea voucherelor de vacanta. Pachetul de servicii de calatorie care poate fi achizitionat pe baza voucherelor de vacanta va cuprinde servicii de cazare  (minim  si obligatoriu),  alimentatie  publica,  transport,  tratament  balnear,  agrement,  toate  cu locul  de desfasurare pe teritoriul Romaniei.

 

4.2.6. Depasirea termenului de plata determina aplicarea unei penalitati de 0,3% pentru fiecare zi de intarziere, procent aplicat la suma neachitata.

 

 1. Drepturile si obligatiile Agentiei

5.1. Agentia isi rezerva dreptul de a modifica unilateral clauzele prezentului contract inainte de inceperea executarii pachetului, daca aceste modificari sunt nesemnificative si a informat calatorul cu cel putin 24 de ore inainte de data inceperii calatoriei.

5.2. In cazul modificarii semnificative a uneia dintre prevederile esentiale ale contractului, inainte de inceperea executarii pachetului, cum ar fi: principalele caracteristici ale serviciilor de calatorie, modificarea locului de cazare, majorarea pretului cu peste 8% sau daca nu se pot indeplini cerintele speciale ale calatorului pe care Agentia le-a acceptat, etc. aceasta are obligatia de a informa calatorul cu cel putin 20 zile inainte de data inceperii calatoriei.

5.3. In cazurile prevazute la pct. 5.6.2 si 5.6.3., informarea se va face in timp util pentru a permite calatorului sa decida inceperea calatoriei.

5.4. Agentia poate modifica pretul contractului in sensul majorarii sau micsorarii, dupa caz, aratand totodata modul de calcul al majorarilor sau micsorarilor de pret ale contractului. Majorarile de preturi sunt posibile numai ca o consecinta

directa a schimbarilor legate de cel putin unul dintre urmatoarele aspecte si numai daca modificarea are loc ca urmare a schimbarilor legate de:

5.4.1. pretul transportului de pasageri care rezulta din costul carburantilor sau al altor surse de energie;

5.4.2. nivelul taxelor sau al comisioanelor aplicabile serviciilor de calatorie incluse in contract, impuse de Agenția organizatoare, parti terte care nu sunt direct implicate in executarea pachetului, inclusiv taxele turistice, taxele de aterizare sau comisioanele de imbarcare sau debarcare in porturi si aeroporturi; sau cursul de schimb relevant pentru pachetul respectiv.

5.5. Preturile stabilite in contract pot fi majorate, numai daca Agentia trimite calatorului o notificare clara si inteligibila privind aceasta crestere, insotita de o justificare a cresterii respective si de un calcul, pe un suport durabil, cu cel putin 20 de zile inainte de inceperea executarii pachetului.

5.6. Agentia este raspunzatoare de buna executare a serviciilor de calatorie incluse in contractul privind pachetul de servicii de calatorie, indiferent daca aceste servicii urmeaza sa fie furnizate de Agentie sau de un alt furnizor de servicii de calatorie, cu exceptia urmatoarelor cazuri:

5.6.1. cand neindeplinirea sau indeplinirea defectuoasa a obligatiilor asumate prin contract se datoreaza calatorului;

5.6.2. cand neindeplinirea obligatiilor se datoreaza unor cauze de forta majora sau unor imprejurari pe care nici Agentia, nici prestatorii de servicii nu le puteau prevedea sau evita, inclusiv, dar fara a se limita la: modificarea companiei aeriene, de orar sau de itinerar, intarzieri in traficul mijloacelor de transport, defectarea mijlocului de transport, accident, blocaje, lucrari sau reparatii pe drumurile publice), neindeplinirea grupului minim ca urmare a unor renuntari de ultima ora sau a neobtinerii vizelor pentru toti participantii, modificarea conditiilor impuse de liniile de croaziera sau refuzul acestora de a mai furniza croaziera din orice motiv, inclusiv dar fara a se limita la motive de siguranta a transportului sau a conditiilor care se regasesc la destinatie sau in locatiile aferente itinerariului stabilit. În aceste cazuri, Agentia nu este raspunzatoare  pentru prejudiciile cauzate calatorului ca urmare a intarzierilor curselor (inclusiv charter), a pierderii de bagaje si a altor imprejurari care revin exclusiv in sarcina transportatorului in temeiul actelor normative specifice;

5.6.3. cand neindeplinirea obligatiilor se datoreaza unui tert care nu are legatura cu furnizarea serviciilor prevazute in contract, iar cauzele care au determinat neindeplinirea obligatiilor au un caracter imprevizibil si inevitabil.

5.7. Agentia are obligatia sa furnizeze in scris calatorului sau prin orice mijloace de comunicare electronice convenite in scris cu calatorul (e-mail, fax, sms etc.), cu 3 zile inainte de data plecarii, urmatoarele informatii, in cazul in care acestea au suferit modificari:

5.7.1. ora programata de plecare, precum si orele programate ale opririlor intermediare, ale legaturilor de transport si ale sosirii;

5.7.2. denumirea, sediul/adresa,  numerele de telefon si de fax, adresele de e-mail ale reprezentantei  locale a organizatorului  ori, in lipsa acestora, un numar de apel de urgenta care sa ii permita contactarea organizatorului;

5.7.3. pentru calatoriile minorilor neinsotiti de parinti, informatii care sa permita parintilor stabilirea unui contact direct cu copilul sau cu responsabilul de la locul cazarii copilului;

5.8. Părțile convin și înțeleg că doar Agentia Organizatoare este raspunzatoare pentru executarea corespunzatoare a tuturor serviciilor de calatorie incluse in prezentul Contract si doar aceasta este obligata sa acorde asistenta in cazul in care calatorul se afla in dificultate. Agentia acorda asistenta adecvata fara intarzieri nejustificate calatorului aflat in dificultate, in cazul situatiilor de forta majora sau al unui eveniment pe care nici Agentia, nici organizatorul, nici furnizorul sau prestatorul de servicii, cu tot efortul depus, nu il puteau prevedea sau evita, in special prin:

5.8.1. furnizarea de informatii corespunzatoare privind serviciile de sanatate, autoritatile locale si asistenta consulara;

si

5.8.2. acordarea de asistenta calatorului in ceea ce priveste efectuarea comunicarilor la distanta si sprijinirea acestuia in gasirea unor servicii de calatorie alternative.

5.9. Agentia are posibilitatea de a pretinde un comision rezonabil pentru o astfel de asistenta in cazul in care calatorul este cel care a provocat situatia de dificultate in mod intentionat sau din propria neglijenta. Comisionul nu depaseste in niciun caz costurile efective suportate de Agentie.

5.10. Atunci cand o parte semnificativa din serviciile de calatorie nu poate fi executata astfel cum s-a convenit prin prezentul contract, iar sumele de bani încasate de la Călător nu au fost plătite Agenției organizatoare, PARADISE TOUR AGENCY SRL poate intermedia, fara costuri suplimentare pentru calator, servicii alternative corespunzatoare pentru continuarea derularii pachetului, pe cat posibil echivalente sau de mai buna calitate decat cele specificate in contract, inclusiv in cazul in care intoarcerea calatorului la locul de plecare nu este asigurata astfel cum s-a convenit. In cazul schimbarii cazarii, se considera a fi serviciu alternativ corespunzator pentru continuarea derularii pachetului intermedierea cazarii in aceeasi locatie, in cea mai apropiata varianta fata de cea initiala.

5.11. In cazul in care serviciile intermediare alternative propuse, conform art.5.10, au drept consecinta un pachet de o calitate mai scazuta decat cea specificata in prezentul contract, Agentia acorda calatorului o reducere adecvata a pretului.

5.12. Calatorul poate respinge serviciile alternative propuse, conform art. 5.11., doar in cazul in care acestea nu sunt comparabile cu ceea ce s-a convenit prin prezentul contract sau reducerea de pret acordata este inadecvata.

5.13. Daca este imposibil sa se furnizeze servicii alternative sau calatorul respinge serviciile alternative propuse in conformitate cu art 5.13 din prezentul contract, calatorul are dreptul, dupa caz, la reducerea pretului si/sau la despagubiri fara a rezilia contractul de servicii.

5.14 În cazul în care sumele de bani încasate de la Călător au fost plătite Agenției organizatoare și o parte semnificativa din serviciile de calatorie nu poate fi executata astfel cum s-a convenit prin prezentul contract , PARADISE TOUR AGENCY SRL este exonerată de orice obligație, Călătorul urmănd a-și îndrepta pretențiile către Agenția organizatoare.

5.15. Daca pachetul include transportul de pasageri, PARADISE TOUR AGENCY SRL nu asigura, in cazurile mentionate mai sus, repatrierea calatorului, această obligație revenind Agenției organizatoare.

 

 1. Drepturile si obligatiile calatorului

6.1. In cazul in care calatorul nu poate sa participe la calatoria turistica, independent de motivele care stau la baza imposibilitatii de participare, acesta poate sa transfere contractul unei persoane care indeplineste toate conditiile aplicabile pachetului de servicii de calatorie contractat, cu obligatia de a anunta in scris Agentia cu cel putin 7 zile (se poate fixa si un termen mai lung) inainte de inceperea executarii pachetului. In acest caz, intre calatorul care nu poate participa la calatoria turistica contractata (cedentul), persoana careia ii este transferat contractul (cesionarul) si Agentie (debitor cedat) urmeaza a se incheia un contract de transfer (cesiune) cu privire la pachetul de servicii de calatorie contractat si transferat. Responsabilitatea incheierii contractului de transfer (cesiune) revine, dupa caz, fie cedentului, fie cesionarului,  si niciodata Agentiei (debitorului  cedat). Calatorul care transfera contractul privind pachetul de servicii de calatorie si persoana careia ii este transferat contractul raspund in solidar pentru achitarea soldului si a tuturor comisioanelor, tarifelor si altor costuri suplimentare generate de acest transfer.

6.2. Pentru călătoriile individuale in care mijlocul de transport este avionul, cesiunea poate fi efectuată numai dacă există posibilitatea cesiunii locului de zbor. De asemenea, pentru calatoriile care necesita indeplinirea unor conditii special (ex: obtinerea de vize turistice) se va tine seama de acestea pentru cesiunea contractului.

6.3. Serviciile de calatorie achitate total sau partial cu vouchere de vacanta nu pot fi cesionate in conformitate cu prevederile art.7 alin.1 din OUG nr.8/2009 privind acordarea voucherelor de vacanta.

6.4. Calatorul este obligat sa comunice Agentiei in termen de 5 zile calendaristice de la primirea instiintarii privind modificarea prevederilor esentiale ale contractului prevazute la art. 5.2 sau in timp util inainte de inceperea calatoriei, hotararea sa de a opta pentru:

6.4.1. sa accepte modificarea propusa; sau

6.4.2. sa rezilieze/denunte contractul fara a plati vreo penalitate de reziliere/denuntare.

6.5. În cazurile in care se aplica clauzele prevazute in art. 5.6.2. si 5.6.3, părțile vor încheia acte adiționale distincte în care vor reglementa clauze noi în vederea continuării contractului sau, dacă acest lucru nu este posibil, vor reglementa noua situație în interesul comun al părților, în funcție de situația concretă existentă la momentul apariției evenimentelor respective.

6.6. In cazul in care calatorul nu comunica Agentiei optiunea sa in termenul prevazut mai sus din prezentul punct, se considera ca toate modificarile au fost acceptate de catre calator, conform noilor conditii si calatorul nu poate solicita despagubiri ulterioare datorate modificarilor de acest tip.

6.7. In cazul in care calatorul decide sa participe la calatoria asupra careia s-au operat modificari in conditiile art. 5.2. din prezentul contract, se considera ca toate modificarile au fost acceptate si calatorul nu poate solicita despagubiri ulterioare datorate modificarilor de acest tip.

6.8. Calatorul are dreptul sa rezilieze/denunte unilateral in orice moment, in tot sau in parte, contractul, iar in cazul in care rezilierea/denuntarea  unilaterala ii este imputabila este obligat sa despagubeasca Agentia pentru prejudiciul creat acesteia, cu exceptia cazurilor de forta majora definite conform legii. Despagubirea se poate ridica la maximul pretului pachetului de servicii de calatorie contractat.

6.9. In cazul in care calatorul alege sa se mute la un alt hotel decat cel contractat initial si achitat, responsabilitatea financiara a renuntarii ii apartine. Agentia va rezolva cerintele calatorului in limita posibilitatilor, eventualele diferente de pret urmand a fi suportate de catre calator.

6.10. Daca calatorul solicita nemotivat schimbarea hotelului, structurii camerelor sau a oricarora dintre servicii, aceasta echivaleaza cu rezilierea/denuntarea unilaterala a contractului, cu aplicarea penalitatilor la momentul respectiv si incheierea unui nou contract.

6.11. Calatorul este obligat sa achite la receptia unitatii hoteliere taxa de statiune, taxa de salubritate, precum si alte taxe locale, fara a putea pretinde despagubiri sau returnarea sumelor de la Agentie.

6.12. Calatorul este obligat sa prezinte la receptia unitatii hoteliere/la imbarcare actele sale de identitate, precum si documentul de calatorie eliberat de Agentie (voucher, bilet de odihna si/sau de tratament etc.), in vederea acordarii serviciilor de calatorie. In cazul in care calatorul beneficiaza de pachete de odihna si tratament, este obligat sa prezinte la receptia unitatii hoteliere bilet de trimitere de la medicul de familie si dovada platii contributiilor pentru asigurari sociale, la zi.

6.13. Calatorul ia la cunostinta ca serviciile pe care le achizitioneaza fara ca acestea sa faca parte din prezentul contract sunt in stricta responsabilitate a Agentiei organizatoare, a prestatorului local, sunt guvernate de legislatia tarii de destinatie, iar Agentia intermediară nu are nicio responsabilitate asupra prestatiilor in cauza.

6.14. Daca pentru efectuarea calatoriei este necesara indeplinirea de catre calator a unor formalitati suplimentare (de exemplu, calatoria impreuna cu minori, situatia in care numele calatorului este schimbat ca urmare a casatoriei/desfacerii  ei etc.), acesta are obligatia de a indeplini toate cerintele legale. Pentru o informare optima, Agentia recomanda si consultarea site-ului Politiei de Frontiera. In cazul in care calatorul nu isi respecta obligatia de a se informa cu privire la formalitatile suplimentare necesare in vederea efectuarii calatoriei care nu sunt in sarcina Agentiei (de exemplu, in cazul calatoriei cu minori, imputernicire din partea parintelui sau reprezentantului legal ce nu il insoteste sau orice alte documente suplimentare - enumerarea fiind exemplificativa), Agentia este exonerata de orice raspundere in cazul imposibilitatii efectuarii calatoriei.

6.15. Se recomanda calatorilor contactarea Agentiei cu 24 de ore inainte de plecare pentru reconfirmarea detaliilor de imbarcare (orar de zbor, loc de imbarcare etc.).

6.16. In cazul sejururilor de odihna si/sau de tratament cu locul de desfasurare in Romania, calatorul are obligatia sa respecte programul de acordare a serviciilor : cazarea se face la ora 18,00 a zilei de intrare si se termina, de regula la ora 10:00 a zilei de iesire inscrise pe documentele de calatorie (voucher, biletul de odihna si/sau de tratament, bilet de excursie etc.). Eventualele costuri suplimentare generate de neeliberarea spatiilor de cazare pana cel tarziu la orele specificate mai sus cad in sarcina exclusiva a calatorului.

6.17. In cazul sejururilor cu locul de desfasurare in afara Romaniei, calatorul are obligatia sa respecte programul de acordare a serviciilor: de regula, o zi hoteliera/noapte de cazare incepe cel mai devreme la ora 14:00 a zilei de intrare si se termina a doua zi pana la ora 12:00. Indiferent la ce ora are loc cazarea in acest interval orar se considera a fi consumata o zi hoteliera/noapte  de cazare. Eventualele costuri suplimentare generate de solicitarea cazarii mai devreme si/sau neeliberarea spatiilor de cazare pana cel tarziu la orele specificate mai sus cad in sarcina exclusiva a calatorului. De asemenea, sosirea la unitatea de cazare dupa ora 18:00 trebuie anuntata in prealabil.

6.18. Repartizarea camerelor/cabinelor se face strict de catre unitatea de cazare/hotelier/liniile de croaziera in functie de criteriile proprii si de disponibilitatea din momentul cazarii, astfel incat nu se pot garanta numarul camerei/cabinei, etajul si/sau amplasarea, cu exceptia cazurilor in care se specifica in mod expres acest aspect.

6.19. In cazul in care un calator angajeaza servicii pentru un numar mai mare de calatori, conditiile contractuale se extind in mod automat asupra intregului grup pentru care au fost achitate serviciile.

6.20. Calatorul este obligat sa foloseasca mijloacele de transport, camera de hotel/cabina si bunurile din dotarea acestora ca un bun proprietar si potrivit destinatiei lor. Agentia nu se face vinovata de eventualele pagube produse sau vatamari suferite de calator ca urmare a nerespectarii acestui alineat.

6.21. Calatorul are obligatia sa respecte locul, data si ora plecarii atat la dus, cat si la intors, precum si locurile, datele si orele stabilite pe parcursul programului de calatorie contractat. Toate cheltuielile si daunele produse ca urmare a nerespectarii de catre calator a prevederilor privind locurile de intalnire si orarele vor fi suportate de catre acesta.

6.22. In cazul in care calatorul care a intrat pe teritoriul statului in care se realizeaza pachetul de servicii de calatorie refuza sa se mai intoarca in Romania si autoritatile din tara respectiva fac cheltuieli de orice natura cu acesta, calatorul respectiv are obligatia de a suporta toate aceste cheltuieli.

6.23. Calatorul se obliga sa furnizeze oricare si toate documentele si informatiile solicitate de Agenție in vederea efectuarii rezervarilor aferente pachetului de calatorie, intr-un termen ce nu poate depasi 5 zile lucratoare sau, daca situatia o impune, intr-un alt termen comunicat de catre Agentie. Nefurnizarea  acestor informatii/documente  in termenele prevazute exonereaza Agentia de orice fel de raspundere legala sau contractuala pentru obligatiile care nu au putut fi indeplinite ca urmare a nefurnizarii documentelor/informatiilor  solicitate, responsabilitatea apartinand in totalitate Calatorului.

 1. Renuntari, penalizari, despagubiri, delimitarea raspunderii

 

7.1. În cazul în care călătorul renuntă din vina sa la pachetul de servicii turistice care face obiectul prezentului contract, el datorează Agentiei penalizări după cum urmează:
7.1.1. În cazul serviciilor turistice externe/interne:

 • Conditii de anulare/penalizari oferta STANDARD
  a)  50% din pretul pachetului de servicii, dacă renuntarea se face in intervalul 59 zile- 30 zile calendaristice înainte de data plecării;
  b)  70% din pretul pachetului de servicii, dacă renuntarea se face în intervalul 29 – 15 zile calendaristice înainte de data plecării;
  c)  90 % din pretul pachetului de servicii, dacă renuntarea se face în intervalul 14 – 7 zile calendaristice înainte de data plecării;
  d) 100% din pretul pachetului de servicii, dacă renuntarea se face în interval mai mic de 6 zile calendaristice înainte de data plecării sau pentru neprezentarea la program.
  e) 100% din pretul pachetelor de CONCERTE/EVENIMENTE SPECIALE/OFERTE SPECIALE, aflate sub eticheta CONCERT/EVENIMENT SPECIAL/OFERTA SPECIALA. In aceste cazuri, in mod exceptional, AGENTIA sfatuieste Călătorul sa isi faca ASIGURARE STORNO A PACHETULUI DE SERVICII la rezervarea serviciilor Turistice respective.

In cazul in care calatorul isi exprima dreptul de a fi uitat inainte de finalizarea contractuala, calatorului i se vor retine toate taxele datorate de Agentie prestatorilor directi, precum si cheltuielile de operare proprii acesteia, iar contractul se anuleaza.

 • Conditii de anulare / penalizari in oferta early booking / seniori
 1. a) pachetele rezervate cu reducere early booking sunt NEMODIFICABILE, NERAMBURSABILE SI NETRANSMISIBILE cu penalizare 100% dupa confirmare si se supun regulilor speciale ale Prestatorului. In aceste cazuri, in mod exceptional, AGENTIA sfatuieste Călătorul sa isi faca ASIGURARE STORNO A PACHETULUI DE SERVICII.

7.2. În cazul în care calatorul care a contractat un pachet de servicii turistice cu Agentia si a achitat un avans, nu se prezintă în termenul specificat în bonul de comandă sau în termenul comunicat în scris, pentru a achita ratele aferente sau restul de plată, contractul se consideră reziliat de drept, iar Agentia are dreptul de a anula rezervările efectuate în beneficiul călătorului cu retinerea penalizărilor prevăzute în prezentul contract.
7.3. Pentru biletele de odihnă si/sau de tratament cumpărate prin organizatii sindicale, Agentia va face restituiri numai în baza cererilor de renuntare contrasemnate si stampilate de reprezentantul organizatiei sindicale.
7.4. În cazul în care o ambasadă refuză să acorde viza de intrare pentru efectuarea pachetului de servicii, călătorului i se vor retine toate taxele datorate de Agentie prestatorilor directi, precum si cheltuielile de operare proprii acesteia.
7.5. Penalizările echivalente cu cele indicate la punctul 6.1.1. lit. c) sau d), respectiv 6.1.2. lit. b) sau c) se aplică si în cazul în care călătorul nu ajunge la timp la aeroport sau la locul de plecare/destinatie, dacă nu poate pleca în călătorie pentru că documentele personale necesare în vederea efectuării călătoriei nu sunt conforme normelor legale sau este în imposibilitatea de a părăsi teritoriului tării, din alte motive ce tin de persoana acestuia.
7.6. Călătorul trebuie sa depună în scris cererea de renuntare la pachetul de servicii turistice la Agentia la care a achitat serviciile. În caz contrar, cererea de renuntare nu este luată în considerare.
7.7. Agentia va acorda despăgubiri în functie de gradul de nerespectare a obligatiilor din contract.
7.8. Agentia nu răspunde în situatii de grevă, conflicte politice si de război, catastrofe, forță majoră, de pericol public, atac terorist, embargou international, precum si în cazul în care companiile aeriene stabilesc limite de răspundere. Toate aceste situatii care nu sunt imputabile niciunei părti exonerează de răspundere Agentia.
7.9. Toate sumele mentionate la pct. 7.1, 7.2, 7.4 si 7.5 din prezentul contract, se vor retine de către Agentie din avansul sau pretul total al pachetului de servicii turistice achitat de călător, fără a fi necesară interventia instantelor de judecată.

 

 1. Asistenta si reclamatii

8.1. Calatorul poate solicita asistenta AGENTIEI, folosind unul din urmatoarele mijloace:


Paradise Tour Agency

Bd. Republicii nr. 27, Onesti, jud. Bacau

Tel: 0234.322.966

0728.719.527 / 0740.225.041

Fax: 0234.322.966

E-mail: office@paradisetour.ro

 

Calatorul va notifica Agentia, in termen de maxim 5 zile, in legatura cu orice neconformitate pe care o constata pe parcursul executarii unui serviciu de calatorie inclus in contractul privind pachetul de servicii de calatorie. Acesta are obligatia de a întocmi o sesizare în scris, la fata locului, clară si explicită, cu privire la deficientele constatate, legate de realizarea pachetului de servicii turistice contractat, ce se va transmite prompt atât reprezentantului Agentiei, cât si prestatorului.

8.2. Sesizarile vor fi depuse la PARADISE TOUR AGENCY SRL in scris, in termen de maxim 5 zile calendaristice de la incheierea calatoriei urmand ca aceasta sa fie transmisa agentiei organizatoare. Agentia organizatoare urmeaza ca in termen de 30 zile calendaristice sa comunice călătorului rezultatele si eventual despagubirile care i se cuvin.

 

 1. Asigurari

9.1. Călătorull este asigurat pentru rambursarea cheltuielilor de repatriere si/sau a sumelor achitate de acesta, în cazul insolvabilitătii sau falimentului Agentiei organizatoare prin polita de asigurare prevazuta in prezentul contract.

9.2. Conditiile în care călătorul va fi despăgubit de către societatea de asigurare sunt:
9.2.1. În cazul în care Agentia nu efectuează repatrierea călătorului, acesta are obligatia de a anunta imediat societatea de asigurare prin telefon, fax sau e-mail. În această situatie societatea de asigurare nu are obligatia de a achita imediat contravaloarea cheltuielilor de repatriere, ci de a le rambursa după întoarcerea călătorului în România, în conditiile politei de asigurare încheiate între Agentie si societatea de asigurare.
9.2.2. În cazul în care călătorul solicită Agentiei contravaloarea sumelor achitate si/sau a cheltuielilor de repatriere, acesta trebuie să trimită documentele justificative către Agentie prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire. Călătorul are obligatia să păstreze fotocopii de pe respectivele documente justificative. Călătorul poate solicita Agentiei rambursarea sumelor achitate si/sau a cheltuielilor de repatriere în termen de 15 (cincisprezece) zile calendaristice de la data încheierii derulării pachetului de servicii turistice sau de la data repatrierii.
9.2.3 Călătorul are obligatia de a notifica societătii de asigurare, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, în legătură cu solicitarea adresată Agentiei privind rambursarea sumelor achitate si/sau a cheltuielilor de repatriere, în termen de 5 (cinci) zile calendaristice de la data confirmării de primire prevăzute la 9.2.2.
9.2.4. În cazul în care, în termen de 15 (cincisprezece) zile calendaristice de la data confirmării de primire a documentelor justificative de către Agentie, călătorul nu a primit sumele solicitate de la aceasta, are loc evenimentul asigurat.
9.2.5. În termen de 10 (zece) zile calendaristice de la data producerii evenimentului asigurat, călătorul are obligatia de a transmite societătii de asigurare, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, cererea de despăgubire însotită de documentele justificative.
9.2.6. Documentele justificative constau, în principal, în:                
a) contractul de comercializare a pachetului de servicii turistice;
b) fotocopiile de pe documentele de plată a avansului (chitante, ordine de plată etc.), în cazul cererilor de rambursare a sumelor achitate de turist;
c) fotocopiile de pe documentele de transport si cazare, în cazul cererilor de rambursare a cheltuielilor de repatriere.
Societatea de asigurare are dreptul să solicite călătorului si alte documente justificative.
9.2.7. Despăgubirea nu poate depăsi suma achitată de călător în contractul de comercializare a pachetului de servicii turistice, precum si sumele necesare repatrierii acestuia, cu respectarea prevederilor legale în vigoare.
9.2.8. Despăgubirea va fi plătită în termen de 30 (treizeci) de zile calendaristice de la data primirii de către societatea de asigurare a documentelor justificative de la călător.
9.2.9. În cazul în care după plata despăgubirii, Agentia plăteste debitul către călător, acesta are obligatia de a restitui asiguratorului despăgubirea primită, în termen de 5 (cinci) zile lucrătoare de la data primirii de la Agentie a sumelor reprezentând debitul.
9.2.10. Facultativ, călătorul are posibilitatea încheierii unui contract de asigurare, care să acopere taxele de transfer sau a unui contract de asistentă care să acopere taxele de repatriere în caz de accidente, de boală sau deces,  a unui contract de asigurare pentru bagaje, a unui contract de asigurare pentru servicii medicale la destinatie ori a unei asigurări storno sau altor tipuri de asigurări de călătorie. Agentia recomandă încheierea unei asigurări storno pentru acoperirea eventualelor penalităti de anulare. Călătorul se poate informa în agentii despre cazurile acoperite de asigurarea storno, aceasta putând fi încheiată în agentia de turism de unde acesta a achizitionat pachetul de servicii turistice, dacă agentia oferă acest tip de serviciu.
9.3. Agentia nu se face vinovată de eventuala nerespectare a obligatiilor stipulate în politele de asigurare contractate prin intermediul Agentiei, deoarece aceasta este doar intermediar între călător si asigurator.


    10.Documentele contractului se constituie ca anexă la acesta si sunt următoarele:
a) voucherul, biletul de odihnă/tratament, biletul de excursie, bonul de comandă, după caz;
b) programul turistic, în cazul actiunilor turistice;
c) oferte ale Agentiei puse la dispozitia călătorului în format tipărit sau pe suport electronic.

 1. Protectia datelor cu caracter personal

11.1. Datele cu caracter personal ale calatorului vor fi prelucrate in conformitate cu dispozitiile Regulamentului (UE) nr. 679/2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date. Calatorul va furniza Agentiei datele personale solicitate si este de acord cu prelucrarea acestora in scopul derularii si monitorizarii prezentului Contract de catre Agentie. De asemenea, Calatorul, declara ca este titular al drepturilor parintesti si este de acord cu prelucrarea datelor personale ale copiilor minori sub 16 ani care il insotesc, dupa caz.

11.2. Calatorul are dreptul de acces si de informare privind datele personale si dreptul de a corecta/modifica orice astfel de date, dreptul de opozitie, precum si dreptul de a solicita portarea (mutarea) sau stergerea acestora. Daca are intrebari sau cereri cu privire la prelucrarea datelor sale personale, acesta se poate adresa Responsabilului pentru protectia datelor cu caracter personal al Agentiei. 

11.3. Prelucrarea datelor personale de catre Agentie se va face doar prin personalul propriu si se va limita accesul la acele persoane care indeplinesc, gestioneaza si monitorizeaza obligatiile prevazute in prezentul contract.

11.4. In vederea indeplinirii obligatiilor contractuale ale Agentiei unele date cu caracter personal ale Calatorului pot fi transferate catre terte persoane care presteaza serviciile de transport, cazare, sau alte servicii de calatorie necesare, inclusiv in afara Uniunii Europene, dupa caz, situatie in care vor fi luate toate masurile tehnice rezonabile pentru protejarea acestora. De asemenea, datele cu caracter personal pot fi puse la dispozitia autoritatilor statului roman indreptatite sa solicite si, respectiv, sa primeasca astfel de informatii.

11.5. Agentia se angajeaza sa adopte masuri de securitate tehnice si organizatorice adecvate pentru a:

11.5.1. impiedica orice persoana neautorizata sa aiba acces la sistemele informatice de prelucrare a datelor cu caracter personal proprii, cum ar fi:

(a) citire, copiere, modificare sau eliminare a suporturilor de stocare;

(b) divulgarea, modificarea sau stergerea neautorizata a datelor cu caracter personal stocate;

(c) utilizarea neautorizata a sistemelor de prelucrare a datelor prin mijloace de transmisie de date.

11.5.2. se asigura ca utilizatorii sai autorizati pot accesa numai datele cu caracter personal la care se refera dreptul lor de acces;

11.5.3. inregistra cand si cui au fost comunicate datele cu caracter personal;

11.5.4. se asigura ca, in timpul transmiterii de date cu caracter personal si al transportului mediilor de stocare, datele nu pot fi citite, copiate sau sterse fara autorizare;

11.5.5. delimita zonele de acces astfel incat sa nu fie permis accesul persoanelor neautorizate in locatii/incaperi unde

sunt prelucrate date cu caracter personal.

11.6. Datele cu caracter personal vor fi stocate pentru o perioada de maximum 10 ani in bazele de date sau pentru perioade mai mari, doar in situatia in care acest lucru este obligatoriu potrivit unor dispozitii legale.

 

 1. Procedura de solutionare alternativa a litigiilor

12.1. Solutionarea alternativa a litigiilor reprezinta un mecanism alternativ sistemului judiciar, prin care consumatorilor li se ofera posibilitatea de solutionare a litigiilor pe care le pot avea cu comerciantii, atunci cand se confrunta cu o problema legata de achizitionarea unui produs sau serviciu.

12.2. Astfel, reclamatiile impotriva comerciantilor sunt prezentate  voluntar  de catre consumatori,  urmand a fi solutionate intr-un mod independent, impartial, transparent, rapid si echitabil.

12.3. Directia de solutionare alternativa a litigiilor din cadrul Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor (”ANPC”), are competenta sa solutioneze alternativ litigii nationale si transfrontaliere  izvorate din contractele de vanzari sau din contractele de prestari servicii incheiate cu un comerciant care desfasoara activitati in Romania, in sectoarele de activitate in care ANPC este competenta.

12.4. Documentele relevante (formulare, procedura de solutionare) si legislatia aplicabila pot consultata accesand urmatorul link - http://www.anpc.gov.ro/categorie/1271/sal.

 

 1. Dispozitii finale

13.1. Prezentul contract a fost încheiat în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte.
13.2. Comercializarea pachetelor de servicii turistice se va face în conformitate cu prevederile prezentului contract si cu respectarea prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 107/1999 privind activitatea de comercializare a pachetelor de servicii turistice, republicată.
13.3. Toate unitătile de cazare, precum si mijloacele de transport sunt clasificate de către organismele abilitate ale tărilor de destinatie, conform procedurilor interne si normativelor locale acolo unde acestea există, care diferă de la o tară la alta si de la un tip de destinatie la altul.
13.4. Turistul declară că Agentia de turism l-a informat complet cu privire la conditiile de comercializare a pachetelor de servicii turistice în conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 107/1999. Prin semnarea acestui contract, sau prin acceptarea pachetelor de servicii turistice inclusiv în cazul celor achizitionate la distantă prin mijloace electronice, turistul îsi exprimă acordul si luarea la cunostintă cu privire la conditiile generale de comercializare a pachetelor de servicii turistice, în conformitate cu oferta Agentiei de turism.

13.5. Litigiile apărute între părti se rezolvă pe cale amiabilă, în caz contrar părtile înteleg să se adreseze instantelor de judecată competente.
13.6. Contractul va fi interpretat conform legilor din România.

Turistul: ………………………………….................., declar pe propria raspundere ca am luat la cunostinta toate clauzele prevazute in prezentul contract. Prezentul pachet este vandut in contul tour-operatorului …………………………………. ………….………………………………, cu polita de asigurare nr. ……………… din ….……………………., conform contractului nr. ………. din ………….., cu S.C………………. ……………….., odata incasati banii de catre S.C. ……………..……………………………, aceasta va fi raspunzatoare fata de turisti in orice situatie in ceea ce priveste sumele incasate, astfel ca agentia noastra este exonerata de orice obligatie (fata de turisti) referitoare la banii incasati.

 

 

                                                                             Am luat la cunostinta si sunt de acord

Agentia intermediara,                                                                   Turist,

PARADISE TOUR AGENCY                                            Numele………………………………

Reprezentantul.........................                                      Prenumele………………………………..